EU
close

Działanie 1.4

Tytuł projektu: „Wzór na sukces firmy Bio Energy Group Sp. z o.o.”

Okres realizacji projektu: 16.06 2020r. – 31.10.2020r.

 

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest zakup indywidualnych usług doradczych, które obejmować będą przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie na jego podstawie strategii wzorniczej firmy Bio Energy Group Sp. z o.o., celem zwiększenie świadomości wzorniczej. W ramach AUDYTU WZORNICZEGO przeprowadzone zostaną następujące działania:

 

1. Analiza wzornicza beneficjenta w zakresie: - oferty produktowej, - modelu biznesowego, - technologii, - struktury organizacyjnej, - procesów komunikacji, - strategii marketingowej, - zdefiniowania i charakterystyki klientów, - zdefiniowania i charakterystyki konkurencji, - zdefiniowania i charakterystyki kluczowych trendów branżowych.

2. Analiza potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem,

3. Analiza oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa,

4. Analiza potencjału rynkowego.

 

W trakcie przeprowadzania audytu stosowane będą różnorodne techniki kreatywne i warsztaty, mające na celu zwiększenie świadomości wzorniczej w przedsiębiorstwie. Audyt wzorniczy zakończy się opracowaniem Raportu z audytu w formie tzw. STRATEGII WZORNICZEJ.

 

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie umiejętności zarządzania wzornictwem zainicjowanie trwałej współpracy z ekspertami w obszarze rozwoju i wdrażania nowych produktów atrakcyjnych rynkowo oraz trwałe wykorzystywanie wzornictwa w działalności firmy.

 

Planowane efekty projektu to: 

 

1. Podniesieniem pozycji konkurencyjnej firmy,

2. Wzrost sprzedaży nowych/udoskonalonych produktów,

3. Zwiększenie przychodów firmy,

4. Pozyskanie nowych klientów

5. Zwiększenie rozpoznawalności marki.

 

Wartość projektu: 98 277,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 67 915,00 PLN

 

Projekt „Wzór na sukces firmy Bio Energy Group Sp. z o.o.” (umowa o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-18-0111/19), realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap

* pole wymagane

zamknij