EU
close

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1), dalej RODO, informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bio Energy Group Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 64, 35-113 Rzeszów, NIP: PL8133702389, reprezentowana przez Prezesa Zarządu, pana Marcina Podsiadło: Telefon: +48 177 421 421 E-Mail: [email protected].
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingu bezpośredniego produktów własnych: składania ofert, realizacji zapytań ofertowych, realizacji zamówień - wysyłek towarów, wystawiania dokumentów księgowych, przeprowadzania ewentualnych procesów reklamacyjnych oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych). 
W naszym serwisie internetowym gromadzone są informacje dotyczące plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz dane dostarczone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystywanie plików cookies. Dane zbierane w ten sposób pozwalają nam monitorować, w jaki sposób korzystają Państwo z naszego serwisu oraz analizować ruch na stronie internetowej. 
3. Pana/Pani dane mogą zostać przekazane następującym odbiorcom i kategoriom odbiorców: firmy transportowe lub kurierskie, urzędy administracji publicznej, operatorzy systemów płatności, kancelarie prawne, biura rachunkowe i podatkowe, jednostki obsługujące certyfikaty. Przekazywane są jedynie dane konieczne do realizacji zamówień oraz te, których podanie wynika z przepisów prawa lub jest niezbędne do dochodzenia roszczeń.
Odbiorcami danych mogą także być podmioty zapewniające bezpieczeństwo systemów IT, dostawcy technologii informacyjnej, oprogramowania, hostingu czy odpowiedzialne za zarządzanie stronami internetowymi, tworzenie kopii zapasowych czy analizę danych.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, ewentualnie do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, czy też prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w zakresie wynikającym z przepisów RODO.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

* pole wymagane

zamknij